Betalningar/payments?

Betala till:
Bg 349-2584 Cyber Relax Sweden AB.
SWISH 1234226304

För fakturor:

OBS. Ange OCR som meddelande om det inte det fungerar. Det har visat sig att det på vissa banker inte accepteras. Vet ej varför.

För kurser och arrangemang:
ange:
1/Ditt namn och
2/vad det avser och 3/för vilket datum.

Int. payment
IBAN: SE68 6000 0000 0002 8911 8778
Swift/BIC:HANDSESS

Genom din betalning bekräftar du att du läst igenom avsnittet ” innan du tränar”,
Du försäkrar samtidigt att du lämnat all nödvändig information om ditt hälsotillstånd och att du är medveten om att du tränar på egen risk och under eget ansvar!