Mer om yoga

Beginning students cling to the teacher, experienced students cling to the teaching, wise students notice their clinging and let it go.
JHL

Yoga är inte ”en sport”
För många är det i starten ofta ett likhetstecken mellan ”träning” och yoga, men om man betraktar yoga som en sport eller bara som ett träningspass, fortsätter man ofta inte så länge.
Vi menar att man istället måste se på yoga på samma sätt som att ”borsta tänderna”.
Borsta tänderna är något vi alla gör minst 2 gånger varje dag. Vi gör det utan att tänka på om det är roligt eller ej, och vi gör det inte istället för något annat. Vi gör det för att vi är rädda om våra tänder och för få bort orenheter från munnen. Det är en vana och en del av vår dag.
Yoga borde vara samma självklara sak. Man borde se på yoga som en reningsprocess för kroppen, där såväl sinnet som muskler, leder, bindväv och inre organ får sin dagliga ”tandborstning” som ger ny energi i hela ”maskineriet”.
Något man absolut inte hoppar över för att man plötsligt tycker att det är tråkigt eller för att något annat lockar mer.

Yoga är ett verktyg för personlig utveckling
När vi är trötta och utarbetade lurar vi kroppen med kaffe, socker och andra stimuli, för att skapa en falsk känsla av energi.
När vi är överstimulerade eller uppjagade använder vi alkohol eller droger för att påskynda avslappningen.
Yoga erbjuder en annan väg, genom att lära sig lyssna till kroppens signaler och dess behov, och att verkligen ta hand om sig själv på ett bättre sätt. Genom att använda rätt ställningar (asanas) och olika andningsövningar (pranayama) och mindfullness (medveten närvaro) skapar vi en naturlig energi och får en djup avslappning.

Yoga lär oss mycket om hur vårt sinne och våra tankar påverkar oss. Att studera den mentala processen, som ständigt pågår inom oss, hör inte till vanligheterna. I stället lär vi oss tidigt i livet att iaktta allting runt omkring oss, men missar alltså att se det som betyder mest för vårt välbefinnande och vår lycka, nämligen vår ”inre miljö”. Genom yogan tränar vi oss på att få insikt (se inåt) och att vistas oftare i nuet.
Först tränar vi upp kroppen fysiskt, så att den bli stark, smidig, energisk och i balans. När kroppen stärkts lär vi oss, bl.a. genom meditation, att observera och studera våra tankar och känslor för att förstå hur det påverkar vårt beteende och därmed vårt liv.

Om våra tankar
Vi pratar ofta om vikten av att lära sig att identifiera sina tankar för att förstå att man inte nödvändigtvis ”är sina tankar”. Tankar är ständigt återkommande ”störningar” som sinnet producerar utan stopp, och som får känslorna att reagera. Eftersom huvuddelen av tankarna kretsar kring oro för framtiden (ekonomi, jobbet, förhållandet, barnen etc.) eller negativa handlingar/händelser i det förgångna, hindras vi från att leva fullt ut idag, i det så kallade ”nuet”.
Genom att studera sina tankar lär man sig efterhand att förstå vilka tankemönster man har och hur dessa påverkar ens liv. Detta får tankarna att minska sitt inflytande och vi blir lite mer balanserade och fria.
(Läs mer om meditation på medlemssidorna.)

Så här sa M.K.Gandhi:
Håll mina tankar positiva. För mina tankar blir till mitt beteende.
Håll mitt beteende positivt. För mitt beteende blir till mina vanor
Håll mina vanor positiva. För mina vanor blir mina värderingar
Håll mina värderingar positiva. För mina värderingar blir mitt livsöde