Vi som instruerar


Torgny Vikbladh heter jag….

som startat Yoga i Höllviken. Jag har sedan 2003 tränat på många yogastudios, varit på work shops, retreater, utbildningar och resor i världen med duktiga och inspirerande yogainstruktörer.

En av dem, Dharma Mitra (född -39) ”yogalärarnas yogalärare”, (se tavlan i hallen) stod fritt balanserande på huvudet, med bara ett pekfinger i marken, när jag kom till hans studio i New York. Han gav mig en lektion som jag sent kommer att glömma och jag förstod att yoga är något man både kan och bör göra hela livet. Rörligheten i kropp och knopp är något man måste underhålla hela tiden. ”Use it or lose it”, var hans favorituttryck!

—————————————-
I januari 2005 fick jag en förfrågan om starta en yogagrupp som saknade en instruktör här i Höllviken. Det är nu en stor grupp som praktiserar yoga och vi har klasser nästan alla dagar i veckan. Åldern på deltagarna är mellan 20-70, och många är män. Vi har fortlöpande nybörjarkurser och sedan hösten 2007 är vi i en egen fantastisk lokal.
Jag har en internationell yogalärarutbildning från Hamsa Yoga i Kbh (en 1 års RYT 200 h), certifierad av Yoga Alliance. Har också under 2010-2011 organiserat 2 olika yogalärarutbildningar i Höllviken. Under 2017 kompletterade jag med en 300 timmars Anusarautbildning under 6 veckor i Thailand med Jonas Westring, för att bli RYT 500 registrerad.

Yoga är ett ju livslångt lärande! 🙂
Torgny


Ingrid Davies

”Dear Past, thank you for all the lessons,
Dear Future, I´m now ready

När jag kom i kontakt med yoga så var det precis som att hittat hem!

Det stämde så bra med att balansera upp kroppens olika dela, stretcha, tänja, samt att sinnet fick även sin beskärda del och kunde få lov att vara stilla och tyst under ett yoga pass.

Nu många år senare vet jag att yogans effekt på kroppen är mycket större än anat. Det är kanske så att man inte alltid känner yogans effekter direkt men dem finns där, lägras i minnet, kroppen och finns med ut i vardagen och plockas fram omedvetet när de behövs!

Från början blev min yoga utifrån min utbildning mycket mer kraftfull och dynamisk – vilket gav mig en fantastisk bra grund att stå på. Under åren som gått har min egen yoga vuxit fram och lämnat djupa spår efter sig i form av en mera mjuk form av yoga och även den dynamisk i sig.

Många timmars förkovring i yogans allt förändliga värld, olika yoga typer och former som har hjälp och förändrat min egen resa t.ex Virya Yoga, Immersions ur Anusara yoga och MediYoga, och därtill olika workshops för olika yoga lärare har hjälpt till min egen utveckling.

Yoga för mig är ett verktyg som används för att förbättra den egna hälsan, både själsligt och kroppsligt och utan, den vet jag inte hur jag hade klarat mig i livets olika resor, där det ibland är som en berg- dalbana, eller som stora havsvågor.

Jag lär mig något varje gång jag går på egen yoga för en annan lärare. När jag leder en klass, då är ni, eleverna som är mina lärare.

Känner mig ödmjukt tacksam över att få lov att vara yoga lärare!

Med Värme,

Ingrid


Camilla Clarén Kjerström

Sedan 2008 har yogan funnits och tagit en stor plats i mitt liv. Jag utbildade mig då till instruktör i power yoga och har sedan dess praktiserat och instruerat yoga.
Under 2011 gick jag även utbildning i medicinsk yoga och blev certifierad Mediyoga instruktör. Jag instruerar även annan träning än yoga och fysisk aktivitet och träning har alltid varit en stor del av min tillvaro, vilket även bidragit till mitt yrkesval som sjukgymnast/fysioterapeut.
Jag gillar många olika träningsformer men Yoga är den som gett störst avtryck och påverkat mig mest positivt på flest plan.

För mig är yoga att kunna andas fullt ut och att verkligen lära känna sig själv. Yoga ger mig kraft både fysiskt och mentalt. Den ger mig balans och hjälper mig att hitta rätt tempo i vardagen – samt acceptans, det kanske viktigaste av allt. Att inse att jag inte kan ändra och råda över allt utan istället finna ro i att acceptera läget och förhålla mig till det på bästa sätt, och inte minst acceptera mig själv och utveckla mig till mitt bästa jag.

När jag instruerar yoga är mitt mål att var och en ska känna att de vid något tillfälle under klassens gång utmanar sig själv, vid något tillfälle känner sig stolt och nöjd med sig själv och vid något tillfälle drar på smilbanden. Yoga behöver inte bara vara allvarsamt utan kan även få vara glädjefyllt och lite lättsamt. Jag hoppas vi ses och får yoga tillsammans.

Välkommen,
Camilla